Bobryk, Adam. „Badacz Polskiego Wychodźstwa I Kresów Wschodnich – Ks. Prof. Dr Hab. Roman Dzwonkowski SAC (1930-2020)”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, t. 17, nr 17, marzec 2021, doi:10.34739/doc.2020.17.24.