Leszczyński, M. „Bezpieczeństwo Ekonomiczne państwa W Warunkach Finansyzacji”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, t. 15, nr 15, kwiecień 2020, s. 169-84, https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1630.