Stempień, M. „Mariusz Kubiak, Kulturowe Uwarunkowania obronności państwa, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2012, Ss. 369”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, t. 11, nr 11, grudzień 2019, https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1460.