Stańczyk, Jerzy. „Bolesław Balcerowicz, Siły Zbrojne W Stanie Pokoju, Kryzysu, Wojny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, Ss. 261”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, t. 8, nr 8, grudzień 2019, s. 287-91, https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1407.