Kalita, P. „ 190”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, t. 10, nr 10, grudzień 2019, s. 245-8, https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1346.