Niewiada, O. „Ekologiczne Aspekty Funkcjonowania Sił Zbrojnych – RP”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, t. 12, nr 12, grudzień 2019, s. 227-40, https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1325.