Szmitkowski, P. „Plany zarządzania Kryzysowego W świetle Nowych Regulacji Prawnych”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, t. 13, nr 13, grudzień 2019, s. 209-20, https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1299.