[1]
P. Giczela, „Skauting a niepodległość Polski. Elementy militarne i proobronne w harcerstwie”, Doctrina, t. 20, nr 20, sty. 2024.