[1]
A. Srebrakowski, „Geneza i ewolucja badań historycznych Krzysztofa Tarki (1965-2022)”, Doctrina, t. 19, nr 19, grudz. 2022.