[1]
T. Miroński, „Obraz granicy i pogranicza polsko-rosyjskiego. Historia i współczesność – przyczynek do badań”, Doctrina, t. 19, nr 19, sty. 2023.