[1]
J. Długosz, „Programy profilaktyczne policji na rzecz podniesienia kultury bezpieczeństwa publicznego. Przykładowe działania”, Doctrina, t. 19, nr 19, sty. 2023.