[1]
C. Kalita, „Punkt Savary’ego – estetyka a bezpieczeństwo”, Doctrina, t. 19, nr 19, sty. 2023.