[1]
P. Bączek, „«Po pierwsze, informacja…!»: Włodzimierz Fehler, Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2021, ss. 257”, Doctrina, t. 19, nr 19, grudz. 2022.