[1]
S. Zakrzewska, „Kierunki doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego w kontekście ochrony ludności i ratownictwa”, Doctrina, t. 18, nr 18, wrz. 2021.