[1]
A. Bobryk, „Badacz polskiego wychodźstwa i Kresów Wschodnich – ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC (1930-2020)”, Doctrina, t. 17, nr 17, mar. 2021.