[1]
B. Gałek, „Biografia pretekstowa: Elżbieta Czykwin, Anders Breivik. Między dumą a wstydem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, ss. 303”, Doctrina, t. 17, nr 17, mar. 2021.