[1]
M. Stempień, „Mariusz Kubiak, Kulturowe uwarunkowania obronności państwa, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2012, ss. 369”, Doctrina, t. 11, nr 11, grudz. 2019.