[1]
J. Stańczyk, „Bolesław Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, ss. 261”, Doctrina, t. 8, nr 8, s. 287–291, grudz. 2019.