[1]
M. Ciszek, „Terroryzm masowego rażenia zagrożeniem dla współczesnego bezpieczeństwa”, Doctrina, t. 8, nr 8, s. 11–19, grudz. 2019.