[1]
M. Fałdowska, „Franz Kadell, Katyń (w oczach zachodu) przełożył Marcin Barcz, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 247”, Doctrina, t. 10, nr 10, s. 233–238, grudz. 2019.