[1]
P. Szmitkowski, „Dynamiczny model faz zarządzania kryzysowego”, Doctrina, t. 10, nr 10, s. 201–211, grudz. 2019.