[1]
M. Kopczewski, „Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – wybrane elementy”, Doctrina, t. 10, nr 10, s. 103–122, grudz. 2019.