[1]
B. R. . Arkita, „Kształtowanie się państwowości Słowian południowych w wiekach VI-IX”, Doctrina, t. 10, nr 10, s. 7–28, grudz. 2019.