[1]
O. Niewiada, „Ekologiczne aspekty funkcjonowania sił zbrojnych – RP”, Doctrina, t. 12, nr 12, s. 227–240, grudz. 2019.