[1]
P. Szmitkowski, „Plany zarządzania kryzysowego w świetle nowych regulacji prawnych”, Doctrina, t. 13, nr 13, s. 209–220, grudz. 2019.