Bobryk, A. (2023) „Język kazań a kształtowanie tożsamości narodowej: Jana Raclavská, Urszula Kolber, Józef Szymeczek, Kazania cieszyńskie. O języku w kościele luterańskim, Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Czeski Cieszyn 2022”, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 19(19). doi: 10.34739/doc.2022.19.22.