Raczyńska, E. (2022) „Transformacja systemowa a odbudowa struktur cerkiewnych: Świadczyć o wierze naszych Ojców. Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska w latach 1989–2019, red. abp Abel (Popławski), Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, Lublin 2021, ss. 520”, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 19(19). doi: 10.34739/doc.2022.19.21.