Miroński, T. (2023) „Obraz granicy i pogranicza polsko-rosyjskiego. Historia i współczesność – przyczynek do badań”, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 19(19). doi: 10.34739/doc.2022.19.08.