Długosz, J. (2023) „Programy profilaktyczne policji na rzecz podniesienia kultury bezpieczeństwa publicznego. Przykładowe działania”, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 19(19). doi: 10.34739/doc.2022.19.05.