Bączek, P. (2023) „«Po pierwsze, informacja…!»: Włodzimierz Fehler, Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2021, ss. 257”, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 19(19). doi: 10.34739/doc.2022.19.17.