Ważniewska, J. (2021) „Prawosławie w Polsce: Stefan Dudra, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, ss. 958”, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 17(17). doi: 10.34739/doc.2020.17.21.