Bobryk, A. (2021) „Badacz polskiego wychodźstwa i Kresów Wschodnich – ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC (1930-2020)”, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 17(17). doi: 10.34739/doc.2020.17.24.