Dalinczuk, L. (2021) „Republika Białoruś w XXI w. – wyzwania bezpieczeństwa : Republika Białoruś – polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, red. Helena Giebień, Larysa Leszczenko, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, ss. 245”, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 17(17). doi: 10.34739/doc.2020.17.16.