Stempień, M. (2019) „Mariusz Kubiak, Kulturowe uwarunkowania obronności państwa, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2012, ss. 369”, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 11(11). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1460 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).