Kalita, C. (2019) „Uświadomienie nieświadomego: rewolucyjna przemiana narodu i społeczeństwa przy jego ograniczonym udziale – Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Wydaw. Krytyki Politycznej, Warszawa 2014, ss. 208”, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 11(11). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1459 (Udostępniono: 6 czerwiec 2023).