Stańczyk, J. (2019) „Bolesław Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, ss. 261”, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 8(8), s. 287–291. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1407 (Udostępniono: 18 lipiec 2024).