Ciszek, M. (2019) „Terroryzm masowego rażenia zagrożeniem dla współczesnego bezpieczeństwa”, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 8(8), s. 11–19. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1379 (Udostępniono: 27 wrzesień 2023).