Kalita, P. (2019) „ 190”., Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 10(10), s. 245–248. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1346 (Udostępniono: 5 grudzień 2023).