Fałdowska, M. (2019) „Franz Kadell, Katyń (w oczach zachodu) przełożył Marcin Barcz, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 247”, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 10(10), s. 233–238. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1344 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).