Szmitkowski, P. (2019) „Dynamiczny model faz zarządzania kryzysowego”, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 10(10), s. 201–211. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1342 (Udostępniono: 15 czerwiec 2024).