Niewiada, O. (2019) „Ekologiczne aspekty funkcjonowania sił zbrojnych – RP”, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 12(12), s. 227–240. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1325 (Udostępniono: 24 marzec 2023).