Szmitkowski, P. (2019) „Plany zarządzania kryzysowego w świetle nowych regulacji prawnych”, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 13(13), s. 209–220. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1299 (Udostępniono: 27 luty 2024).