Giczela, Piotr. 2024. „Skauting a niepodległość Polski. Elementy Militarne I Proobronne W Harcerstwie”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne 20 (20). https://doi.org/10.34739/doc.2023.20.02.