Bobryk, Adam. (2022) 2023. „Język Kazań a kształtowanie tożsamości Narodowej: Jana Raclavská, Urszula Kolber, Józef Szymeczek, Kazania cieszyńskie. O języku W kościele luterańskim, Kongres Polaków W Republice Czeskiej, Czeski Cieszyn 2022”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne 19 (19). https://doi.org/10.34739/doc.2022.19.22.