Lipińska-Rzeszutek, Małgorzata. (2022) 2023. „ Skutki Traktatu Ryskiego Dla Polaków I Białorusinów Przez Pryzmat mniejszości Polskiej Na Białorusi: Polacy Na Białorusi Od Powstania Styczniowego Do XXI Wieku, Tom V, Traktat Ryski I Jego Konsekwencje Dla Polaków I Białorusinów, Red. Tadeusz Gawin, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021, Ss. 720”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne 19 (19). https://doi.org/10.34739/doc.2022.19.20.