Bobryk, Adam. 2021. „Badacz Polskiego Wychodźstwa I Kresów Wschodnich – Ks. Prof. Dr Hab. Roman Dzwonkowski SAC (1930-2020)”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne 17 (17). https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.24.