Dalinczuk, Lana. 2021. „Republika Białoruś W XXI W. – Wyzwania bezpieczeństwa : Republika Białoruś – Polityka Zagraniczna I bezpieczeństwa. Wybrane Aspekty, Red. Helena Giebień, Larysa Leszczenko, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, Ss. 245”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne 17 (17). https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.16.