Sędek, Andrzej. 2020. „Konferencja Naukowa «Funkcjonowanie współczesnej Rodziny W Wymiarze Ekonomicznym I społecznym», Warszawa 21 Marca 2019 R”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne 16 (16). https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1790.