Kalita, Cezary. 2019. „Uświadomienie nieświadomego: Rewolucyjna Przemiana Narodu I społeczeństwa Przy Jego Ograniczonym Udziale – Andrzej Leder, Prześniona Rewolucja. Ćwiczenia Z Logiki Historycznej, Wydaw. Krytyki Politycznej, Warszawa 2014, Ss. 208”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne 11 (11). https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1459.