Stańczyk, Jerzy. 2019. „Bolesław Balcerowicz, Siły Zbrojne W Stanie Pokoju, Kryzysu, Wojny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, Ss. 261”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne 8 (8):287-91. https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1407.